Previous |  Up |  Next

Article

Title: Použitie METAPOSTu ako knižnice (Slovak)
Author: Budaj, Martin
Language: Slovak
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2012
Pages: 2-8
Summary lang: Slovak
.
Category: informatics
.
Summary: Článok popisuje použitie METAPOSTu ako knižnice (v tomto kontexte nazývanej MPlib) na tvorbu vektorovej grafiky pre programy písané v jazykoch C, C++ a Lua. V článku sú predstavené príklady, akým spôsobom je možné rozšíriť funkčnosť METAPOSTu (MPlib), ak je grafika vytvorená pomocou MPlib dodatočne spracovaná v aplikácii, ktorá MPlib používa (napr. opakované vzory, priehľadnosť, vrstvy, unikódové texty pomocou OpenType písiem). (Slovak)
Summary: The article informs about using METAPOST as a library (called MPlib in this context) for creating vector graphics in programs written in C, C++ or Lua languages. The article presents a few examples of extensions of the features of METAPOST (MPlib), which is possible if the graphics created by MPlib is post-processed in the application calling MPlib (e.g. tiling patterns, transparency, layers, unicode labels using OpenType fonts). (English)
Keyword: MPlib
Keyword: METAPOST
Keyword: C/C++
Keyword: post-processing grafiky
Keyword: knižnica
Keyword: MPlib
Keyword: METAPOST
Keyword: C/C++
Keyword: graphics post-processing
Keyword: library
DOI: 10.5300/2012-1/2
.
Date available: 2022-04-13T11:42:57Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150195
.
Reference: [1] Bolek, Piotr: METAPOST and patterns.TUGboat, 1998, roč. 19, č. 3, s. 276–283; dostupné na http://www.tug.org/TUGboat/Articles/tb19-3/tb60bolek.pdf
Reference: [2] Budaj, Martin: METAPOST nielen na nakreslenie loga.Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu, 1999, roč. 9, č. 4, s. 195–201. DOI 10.5300/1999-4/195 10.5300/1999-4/195
Reference: [3] Budaj, Martin, Mudrák, Stacho: Therion – Digital Cave Maps.Proceedings, 4th European Speleological Congress, Vercors, in: Spelunca, 2008, č. 33, s. 138 – 141, ISBN 978-2-900894-15-6; dostupné na http://therion.speleo.sk/downloads/tharticle-vercors-2008.pdf
Reference: [4] Hoekwater, Taco: MPlib API documentation.2008, 21 s. Dostupné v zdrojovej distribúcii METAPOSTu u od verzie 1.090 (júl 2008).
Reference: [5] : Cairo.http://cairographics.org
Reference: [6] Clasen, Matthias: Pango.http://pango.org
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_022-2012-1_2.pdf 739.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo