Previous |  Up |  Next

Article

Title: Programujeme L-systémy v PostScriptu (English)
Author: Charpentier, Michel
Language: English
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 22
Issue: 1
Year: 2012
Pages: 9-19
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: I když se PostScript tradičně považuje za formát souborů pro popis grafiky, jedná se ve skutečnosti o plnohodnotný programovací jazyk rozšířený o grafické funkce. Jeho vyjadřovací schopnosti sahají mnohem dál než pouhý popis vektorové grafiky. PostScript umožňuje naprogramování řady různých druhů vypočtů, včetně složitých aritmetických operací. V tomto článku ukážeme jak používat rekurzivní funkce v PostScriptu k implementaci skupiny přepisovacích systémů nazývaných L-systémy. Pomocí těchto systémů můžeme psát jednoduché programy v PostScriptu, které kreslí jak klasické fraktály tak i zajímavé obrázky připomínající rostliny. (Czech)
Summary: Although we tend to think of PostScript as a file format used to describe graphics, it is in reality a full-fledged programming language with graphical capabilities. Thus, the power of PostScript goes far beyond that of simple vector-graphics formats. All sorts of computations can be programmed, including complex arithmetic calculations. In this paper, we show how to use recursive functions in PostScript to implement a family of rewriting structures known as L-systems. Based on these systems, one can write short PostScript programs that draw classic fractals and beautiful plant-like pictures. (English)
Keyword: PostScript
Keyword: L-systémy
Keyword: fraktály
Keyword: PostScript
Keyword: (Lindenmayer) L-systems
Keyword: fractals
Keyword: unconventional programming languages
DOI: 10.5300/2012-1/9
.
Date available: 2022-04-13T11:43:52Z
Last updated: 2023-08-10
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150198
.
Reference: [1] Inc., Adobe: PostScript Language Reference.Adobe Systems Incorporated. Addison-Wesley, third edition, February 1999.
Reference: [2] Charpentier, Michel: Dragon Curve in PostScript.http://www.cs.unh.edu/~charpov/Programming/L-systems/simple-dragon.ps.
Reference: [3] Charpentier, Michel: L-systems in PostScript.http://www.cs.unh.edu/~charpov/Programming/L-systems/plant2.ps.
Reference: [4] Charpentier, Michel: Ulam's Spiral in PostScript.http://www.cs.unh.edu/~charpov/Programming/PostScript-primes/primes-distribution.ps.
Reference: [5] Lund, Jim: DoodleTron (a L-system Iterator).http://elegans.uky.edu/jiml/lsystem/ls_index.html.
Reference: [6] Prusinkiewicz, Przemyslaw, Lindenmayer, Aristid: The Algorithmic Beauty of Plants.Springer-Verlag, 1990. MR 1067146
Reference: [7] Tišnovská, Pavel: L-systémy: přírodní objekty i umělé artefakty.http://www.root.cz/clanky/l-systemy-prirodni-objekty-i-umele-artefakty.
Reference: [8] Weisstein, Eric W.: Dragon Curve.From MathWorld–A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/PrimeSpiral.html
Reference: [9] Weisstein, Eric W.: Lindenmayer Systems.Eric W. Weisstein. Lindenmayer Systems. From MathWorld–A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/LindenmayerSystem.html
Reference: [10] Weisstein, Eric W.: Ulam's Spiral.From MathWorld–A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/PrimeSpiral.html
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_022-2012-1_3.pdf 5.567Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo