Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
ISBN; elektronické publikování; elektronické knihy; elektronické dokumenty; online publikace; ISBN; electronic publishing; electronic books; electronic documents; online publications
Summary:
Článek nejprve přináší stručnou historii přidělování čísel ISBN tištěným publikacím, s důrazem na vývoj od osmimístných kódů, přes devítimístné, desetimístné až po třináctimístné. Hlavní náplní je představení problematiky přidělování čísel ISBN elektronickým publikacím, offline i online. Jsou zde shrnuty podmínky, které musí publikace splňovat, aby byla způsobilá k přidělení čísla ISBN, a jsou diskutovány problémy, které s přidělováním čísel souvisejí. V závěru je prezentován stručný návod k přidělování ISBN pro vydavatele online publikací.
Summary:
The paper reviews briefly history of the initial purpose of assigning ISBNs to printed publications describing the development of this number from 8-digit through 9- and 10-digit up to presently used 13-digit number. The new environment in the ISBN system connected with revival of electronic book publication - offline and online is followed by description of three conditions accepted within the ISBN community which must an e-book fulfill to be able to get an ISBN. World-wide problems caused by assigning ISBNs to online publications are mentioned, too. At the end, the paper brings brief guidelines for Czech publishers for assigning ISBNs to online publications.
Partner of
EuDML logo