Previous |  Up |  Next

Article

Title: Zpracování dat z tabulkového editoru TeXem (Czech)
Title: Processing Spreadsheet Data in TeX (English)
Author: Šustek, Jan
Language: Czech
Journal: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu
ISSN: 1211-6661 (print)
ISSN: 1213-8185 (online)
Volume: 30
Issue: 1
Year: 2020
Pages: 57-63
Summary lang: Czech
.
Category: informatics
.
Summary: V článku je ukázán způsob, jak je možné načíst a zpracovat v TeXu data vytvořená v tabulkovém editoru. Uvedená makra jsou podrobně popsána s cílem motivovat čtenáře nebát se v TeXu drobně programovat. Dále je v článku ukázáno třířádkové makro na vložení celé tabulky do TeXového dokumentu. (Czech)
Summary: In the paper we show a way to read and process spreadsheet data in TeX. The macros are described in detail, motivating readers to create simple macros without doubts. We also show a three-line macro for inserting a whole table into a TeX document. (English)
Keyword: CSV
Keyword: tabulka
Keyword: CSV
Keyword: table
DOI: 10.5300/2020-1-2/57
.
Date available: 2022-04-13T12:20:25Z
Last updated: 2023-01-02
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/150271
.
Reference: 1. Pomp, Marek: Tabulky v dobře dokumentovaných statistických výpočtech.Zpravodaj CSTUG. 2018, roč. 25, č. 1–4, s. 22–37. issn 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2018-1-4/22. 10.5300/2018-1-4/22
Reference: 2. Hála, Tomáš: Tabulky v ConTeXtu: přístupy, možnosti, algoritmy.Zpravodaj CSTUG. 2019, roč. 25, č. 1–4, s. 24–43. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2019-1-4/24. 10.5300/2019-1-4/24
Reference: 3. Olšák, Petr: OPmac - rozšiřující makra plain TeXu.[online]. 2017-06-17 [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/opmac.html.
Reference: 4. Olšák, Petr: scancsv.tex.[online]. 2005-02-26 [cit. 2020-03-24]. Dostupné z: http://petr.olsak.net/ftp/olsak/makra/scancsv.tex.
Reference: 5. Knuth, Donald E.: The TeXbook.Computers & Typesetting, Volume A. Addison-Wesley, 1986.
Reference: 6. Kolouch, Ondřej, Novotný, Lukáš, Šustek, Jan: TeX for Master Level / TeX pro magisterské studium.Ostravská univerzita, 2016.
.

Files

Files Size Format View
ZpravodajCSTUG_030-2020-1_4.pdf 520.8Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo