Previous |  Up |  Next

Issue 2,  Volume 19, 2011 (Učitel matematiky)

65 Učitelům počtů a merby, ale nejen jim.  Jedinák, Dušan
66-71 Babylonský výpočet čísla $\sqrt 2$.  Bečvář, Jindřich; Dlab, Vlastimil
72-80 Matematika a hudba (2): Co je zvuk?.  Piknerová, Judita
81-88 Přímka v Gaussově rovině (1).  Hrubý, Dag
89-94 Silvestrovské rozjímání o ekvivalenci geometrických vět.  Leischner, Pavel
98-98 O vyjadřování v matematice.  Kuřina, František
99-107 Mediální obraz našeho školství.  Fuchs, Eduard
108-111 Stručně z CERMATu.  Lesáková, Eva; Řídká, Eva
112-123 Andrej Andrejevič Markov a matematická lingvistika (2).  Sedlačíková, Blanka
123-126 Jak připravit učitele matematiky.  Bečvář, Jindřich; Slavík, Antonín
126-128 Matematika, fyzika a podpora jejich výuky.  Bečvář, Jindřich
 
Partner of
EuDML logo