Previous |  Up |  Next

Issue 3,  Volume 19, 2011 (Učitel matematiky)

129-145 O jedné sedminové a o dvou třináctinových rosetách.  Koman, Milan
146-149 Zlaté číslo a limity dvou posloupnotí.  Calda, Emil
150-156 Matematika a hudba (3): Matematický přístup k hudebnímu dílu.  Piknerová, Judita
157-162 Kružnice v Gaussově rovině.  Hrubý, Dag
163-164 Omluva.  Leischner, Pavel
165-171 Několik poznámek o ekvivalenci matematických vět.  Bečvář, Jindřich
172-178 Geometrické řešení jedné početní úlohy.  Moravcová, Vlasta
179-192 Zapomenuté práce Otakara Borůvky.  Křápek, Milan
 
Partner of
EuDML logo