Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 62-01, 97K70
Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Za jednu z největších kontroverzí v historii statistiky je považován spor o správné provádění testů statistické významnosti. Počátky tohoto sporu lze zaznamenat již v první polovině 20. století. Na jedné straně zde stojí významný anglický statistik R. A. Fisher a proti němu polský matematik J. Neyman spolu s anglickým statistikem E. Pearsonem. Spojením těchto dvou přístupů nakonec vznikla metoda statistického testování nulové hypotézy (NHST), která je dnes běžně používána v empirickém výzkumu. Článek popisuje podstatu a rozdíly těchto tří způsobů testování v matematickém a historickém kontextu.
Summary:
One of the biggest controversies in the history of statistics is considered the dispute over the correct conduct of statistical significance tests. The beginning of this dispute can be traced back to the first half of the 20th century. On the one hand, there is the important English statistician R. A. Fisher and against him Polish mathematician J. Neyman together with English statistician E. Pearson. The combination of these two approaches finally led to the method of null hypothesis statistical testing (NHST), which is commonly used in empirical research today. The article describes the essence and differences of these testing methods in mathematical and historical context.
References:
[1] Arbuthnot, J.: An argument for divine providence, taken from the constant regularity observed in the births of both sexes. (1710). Philosophical Transactions of the Royal Society, 27, 186-190. DOI 10.1098/rstl.1710.0011
[2] Bayes, T., Price, R.: An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. (1763). Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 53, 370-418.
[3] Bolstad, W. M.: Itroduction to Bayesian statistics. (2007). N. J.: John Wiley. MR 2352885
[4] Box, J. F.: Gosset, Fisher, and t Distribution. (1981). The American Statistician, 35(2), 61-66. MR 0613843
[5] Emanovský, P.: První statistické testování hypotézy podle Johna Arbuthnota. (2021a). Učitel matematiky, 29(1), 26-36.
[6] Emanovský, P.: Jak pivovarský sládek způsobil revoluci ve statistice. (2021b). Učitel matematiky, 29(2), 96-110.
[7] Fienberg, S. E.: A brief history of statistics in three and one-half chapters: a review essay. (1992). Statistical Science, 7(2), 208-225. DOI 10.1214/ss/1177011360 | MR 1179648
[8] Fisher, R. A.: Statistical methods for research workers. (1934). Paternoster Row. MR 0346954
[9] Gigerenzer, G.: Mindless statistics. (2004). The Journal of Socio-Economics, 33, 587-606. DOI 10.1016/j.socec.2004.09.033
[10] Gill, J.: The insignificance of null hypothesis significance testing. (1999). Political Research Qurterly, 52(3), 647-674. DOI 10.1177/106591299905200309
[11] Hendl, J.: Přehled statistických metod - zpracování dat. (2004). Portál.
[12] Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. (2007). Portál.
[13] Christensen, R.: Testing Fisher, Neyman, Pearson, and Bayes. (2005). The American Statistician, 59(2), 121-126. DOI: 10.1198/000313005X20871. DOI 10.1198/000313005X20871 | MR 2133558
[14] Kalina, J.: Ronald Fisher, otec biostatistiky. (2012). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 57(3), 186-190.
[15] Klementa, J., Komenda, S., Kunert, E.: Statistické metody v pedagogickém výzkumu. (1984). VUP.
[16] Komenda, S.: Biometrie. (1994). VUP.
[17] Lehmann, E. L.: Testing statistical hypotheses. (1997). (2nd ed.). Springer. MR 1481711
[18] Lindquist, E. F.: Statistical analysis in educational research. (1940). Houghton Mifflin.
[19] Lindquist, E. F.: Statistická analýza v pedagogickém výzkumu. (1967). SPN.
[20] Neyman, J.: Vznik matematické statistiky. (1982). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 27(3), 136-147. MR 0666533
[21] Perezgonzalez, J. D.: Fisher, Neyman-Pearson or NHST? A tutorial for teaching data testing. (2015). Frontiers in Psychology, 6, 1-11.
[22] Student: The probable error of a mean. (1908). Biometrika, 6, 1-25. DOI 10.2307/2331554
Partner of
EuDML logo