Previous |  Up |  Next

Article

MSC: 01A55, 62H20
Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Regresní a korelační analýza patří mezi nejčastěji používané metody statistického zpracování dat. Objev této metody je spojen se jménem geniálního myslitele 19. století  Francise Galtona. Článek je zaměřen na život a dílo tohoto významného vědce a zejména na přiblížení jeho myšlenek při tvorbě základních pojmů regresní a korelační analýzy.
Summary:
The regression and correlation analysis is among the most commonly used methods of statistical data processing. The discovery of this method is associated with the name of the genius thinker of the 19th century Francis Galton. The article focuses on the life and work of this important scientist and especially on his ideas when creating the basic concepts of the regression and correlation analysis.
References:
[1] Bulmer, M.: Francis Galton Pioneer of Heredity and Biometry. (2003). The John Hopkins University Press.
[2] Fancher, R. E.: Galton on Examinations: An Unpublished Step in the Invention of Correlation. (1989). The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society, 80(3), 446-455. MR 1022105
[3] Fienberg, S. E.: A brief history of statistics in three and one-half chapters: a review essay. (1992). Statistical Science, 7(2), 208-225. DOI 10.1214/ss/1177011360 | MR 1179648
[4] Fitzpatrick, P. J.: Leading British Statisticians of the Nineteenth Century. (1960). Journal of American Statistical Association, 55(289), 38-70. DOI 10.1080/01621459.1960.10482048
[5] Galton, F.: Co-relations and their Measurement, chiefly from Anthropometric Data. (1888). Dostupné z https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspl.1888.0082
[6] Gillham, N. W.: A Life of Sir Francis Galton (From African Exploration to the Birth of Eugenics). (2001). Oxford University Press.
[7] Hendl, J.: Přehled statistických metod - zpracování dat. (2004). Portál.
[8] Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., Fischer, J.: Statistika pro ekonomy. (2007). Professional Publishing.
[9] Chráska, M.: Metody pedagogického výzkumu. (2007). Portál.
[10] Kalina, J.: 100. výročí úmrtí Francise Galtona. (2011). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 56(1), 54-57.
[11] Kalina, J., Soukup, L.: Průkopníci statistiky ve vědách o člověku v 19. století. (2019). Bulletin České statistické společnosti, 30(3), 1-15.
[12] Kotoučková, H.: Předchůdci metody nejmenších čtverců. (2019). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 64(1), 55-63.
[13] Komenda, S.: Biometrie. (1994). VUP.
[14] Militký, J., Meloun, M.: Korelace, její využití a zneužití. (2000). Dostupné z https://meloun.upce.cz/docs/publication/085.pdf
[15] Pearson, K.: Notes on the History of Correlation. (1920). Biometrika, 13(1). 25-45. DOI 10.1093/biomet/13.1.25 | MR 0314147
[16] Rodgers, J. L., Nicewander, W. A.: Thirteen Ways to Look at the Correlation Coefficient. (1988). The American Statistician, 42(1), 59-66. DOI 10.2307/2685263
[17] Stanton, J. M.: Galton, Pearson, and the Peas: A Brief History of Linear Regression for Statistics Instructors. (2001). Journal of Statistics Education, 9(3), 1-13. MR 0314146
[18] Stigler, S. M.: Francis Galton's Account of the Invention of Correlation. (1989). Statistical Science, 4(2), 73-86. DOI 10.1214/ss/1177012580 | MR 1007556
Partner of
EuDML logo