Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
digitalizace; DML-CZ; statistika; digitization; DML-CZ; statistics
Summary:
Je-li člověk hrdý na svůj výtvor, chce jej sdílet s co největším množstvím lidí. A tak nemůže být divu, že CSTUG sáhl po příležitosti digitálně archivovat Zpravodaj a zpřístupnit své články širší odborné veřejnosti v rámci České digitální matematické knihovny (DML-CZ). Tento článek představuje technické řešení a výsledky této digitalizace společně se statistickými zajímavostmi, na které se přišlo v jejím průběhu. Jedná se o interpretaci autorčiny přednášky na valném shromáždění CSTUGu 14. května 2022.
Summary:
When a person is proud of their creation, they want to share it with the largest amount of people possible. Therefore, it cannot be a surprise that CSTUG took the opportunity to digitally archive the CSTUG Bulletin and make its articles accessible to the general public with the help of the Czech Digital Mathematics Library (DML-CZ). This article introduces the technical solution and the results of this digitization, along with some interesting statistics that have been discovered during the process. It is an interpretation of the author's talk at the general assembly of CSTUG on May 14, 2022.
References:
1. Vrabcová, Tereza: Digitální archivace Zpravodaje CSTUG. [online]. 2022. [vid. 2022-09-30]. Dostupné z: https://www.cstug.cz/informace/zpravy/2022-04-01-valna-hromada-2022/files/vrabcova-dmlcz-2022-05-14.pdf
2. Novotný, Vít: Konverze Zpravodaje CSTUGu pro Českou digitální matematickou knihovnu (DML-CZ). [online]. 2021. [vid. 2022-09-30]. Dostupné z: https://www.cstug.cz/informace/zpravy/2021-02-06-valne-shromazdeni-2020/files/novotny-konverze-2021-03-06.pdf
3. Československé sdružení uživatelů TeXu: Zpravodaj ČSTUGu. [online]. Česká digitální matematická knihovna. [vid. 2022-09-30]. Dostupné z: https://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/148724
4. Wagner, Zdeněk: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. [online]. 2005, roč. 15, č. 2–4 [vid. 2022-09-30]. ISSN 1211-6661. Dostupné z: https://www.dml.cz/handle/10338.dmlcz/149988
5. Olšák, Petr: TeX pro pragmatiky. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu [online]. 2014, roč. 24, č. 1–4 [vid. 2022-09-30]. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2014-1-4/1. DOI 10.5300/2014-1-4/1
6. editorial board, CSTUG: Frequently asked questions on TeX and answers to them (CSTUG FAQ). [online]. 2005, roč. 15, č. 2–4, s. 94–331 [vid. 2022-09-30]. ISSN 1211-6661. Dostupné z DOI: 10.5300/2005-2-4/94. DOI 10.5300/2005-2-4/94
Partner of
EuDML logo