Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
METAPOST; Apolloniova úloha; navzájem dotýkající se kružnice; vnitřní a vnější Soddyho kružnice; Eppsteinova konstrukce; Apolloniův fraktál; METAPOST; kissing circles; inner and outer Soddy circles; David Eppstein's construction; Apollonius' problem; Apollonius' gasket
Summary:
Když se kružnice potkají, políbí se. Pokud se líbají tři, další se pokusí přidat a políbit je všechny naráz. V tomto článku se podíváme na tuto situaci podrobně z pohledu METAPOSTu a poradíme jim, jak se mají líbat, v libovolné pozici a velikosti. Naučíme je také líbat se rekurzivně.
Summary:
When circles meet, they kiss. If three of them kiss, others can try to join and kiss all of them at once. In this article, we look at this problem from the METAPOST point of view, and we try to tell circles how to kiss, no matter their position and size. Recursive kissing will also be attempted.
References:
1. Roegel, Denis: Kissing Circles: A French Romance in METAPOST. TUGboat. 2005, roč. 26, č. 1, s. 10–17. Dostupné také z: https://tug.org/TUGboat/Articles/tb26-1/tb82roegel.pdf
2. Gisch, Jason M: Apollonius' Problem: A Study of Solutions and Their Connections. American Journal of Undergraduate Research. 2004, roč. 3, č. 1, s. 15–25. ISSN 1536-4585. Dostupné také z: http://www.ajuronline.org/uploads/Volume%203/Issue%201/31D-GischArt.pdf
3. Eppstein, David: Tangent Spheres and Triangle Centers. American Mathematical Monthly. 2001, roč. 108, č. 1, s. 63–66. ISSN 0002-9890. Dostupné také z: https://arxiv.org/abs/math.MG/9909152v1
Partner of
EuDML logo