Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilejní rok 2022 z pohledu historie matematické olympiády (Czech)
Title: Anniversary Year 2022 for the History of Mathematical Olympiad (English)
Author: Zhouf, Jaroslav
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 67
Issue: 4
Year: 2022
Pages: 247-254
Summary lang: Czech
.
Category: math
.
Summary: Rok 2022 je několikanásobným jubilejním rokem pro matematickou olympiádu v České republice, potažmo v Československu. Do souvislosti jsou dána i jubilea, která matematické olympiádě předcházela. Vzniká tak zajímavý komplex událostí, které proběhly v letech končících číslicí 2. (Czech)
MSC: 01A99
.
Date available: 2023-01-02T09:16:08Z
Last updated: 2024-01-01
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/151289
.
Reference: [1] Bečvářová, M.: Z historie Jednoty 1862–1869.. Prometheus, Praha, 1999. MR 1883138
Reference: [2] Boček, L., Šimša, J., Töpfer, P.: 70 let matematické olympiády.. Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 66 (2) (2021), 120–125.
Reference: [3] Brdička, M., Schwabik, Š.: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky a jeho pokračovatelé.. In: Pátý, L. (ed.): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862–1987, JČSMF, Praha, 1987, 30–83.
Reference: [4] : Škola mladých matematiků. [online]. Dostupné z: https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/403423
Reference: [5] Hradecký, F., Koman, M., Vyšín, J.: Několik úloh z geometrie jednoduchých těles.. Mladá fronta, Praha, 1961.
Reference: [6] : International Mathematical Olympiad: Results. [online]. Dostupné z: https://www.imo-official.org/results.aspx
Reference: [7] : Matematická olympiáda. [online]. Dostupné z: http://www.matematickaolympiada.cz/
Reference: [8] Moravčík, J., Vyšín, J.: Dvacet pět let matematické olympiády v Československu.. Mladá fronta, Praha, 1976.
Reference: [9] Sedláček, J.: Tři ročníky matematické olympiády.. Rozhledy matematicko-přírodovědecké 33 (2) (1954), 61–62.
Reference: [10] Rozhledy matematicko-přírodovědecké: Úlohy.
Reference: [11] Vyšín, J., Zelinka, R.: První ročník matematické olympiády (Zpráva o řešení úloh ze soutěže ve školním roce 1951/1952).. SPN, Praha, 1952.
Reference: [12] Zelinka, R.: Druhý ročník matematické olympiády (Zpráva o řešení úloh ze soutěže ve školním roce 1952–1953).. SPN, Praha, 1954.
Reference: [13] Zhouf, J.: Historie vzniku Rozhledů matematicko-fyzikálních.. Rozhledy matematicko-fyzikální 87 (3) (2012), 1–7.
Reference: [14] Zhouf, J.: Téměř 100 let Rozhledů matematicko-fyzikálních.. In: Bečvářová, M., Bečvář, J. a kol. (eds.): Matematický svět mezi válkami, FD ČVUT, Praha, 2020, 299–334.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_67-2022-4_4.pdf 1.307Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo