Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 67, 2022 (Pokroky matematiky, fyziky a astronomie)

201-222 Basilejský problém devětkrát jinak.  Haluza, Jan
223-232 Exkurze do světa vyšší dimenze.  Genest, Christian; Genest Nešlehová, Johanna
233-246 Úlohy o kloboucích.  Proner, Matúš; Slavík, Antonín
247-254 Jubilejní rok 2022 z pohledu historie matematické olympiády.  Zhouf, Jaroslav
255-267 Zprávy a oznámení.  
268-269 Nové knihy.  
270-272 Jubilea.  
[273] Směrnice pro autory.  
[274] Obsah.  
 
Partner of
EuDML logo