Previous |  Up |  Next

Article

Full entry | Fulltext not available (moving wall 12 months)      Feedback
Summary:
Cílem článku je představit sérii úloh, v nichž mají žáci za úkol najít de facto množiny bodů dané vlastnosti v rovině, pracují však se vzdálenostmi na principu manhattanské či maximové metriky. Úlohy jsou vhodné již pro žáky základních škol, jejich gradací však lze tvořit úlohy vhodné i pro žáky starší. V článku je také připomenuta potřebná matematická teorie, kterou sice žáci k řešení úloh znát nemusí, avšak pedagog by s ní měl být obeznámen.
Summary:
The aim of the article is to present a series of problems in which pupils are tasked with finding de facto loci of points in a plane, but, they work with distances according to the Manhattan or maximum metric principles. The problems are suitable for primary school pupils, but by increasing their difficulty, they can be solved by older pupils. The article also mentions the necessary mathematical theory, which the pupils do not need to know in order to solve the problems, however, the teacher should be familiarised with.
References:
[1] Bruna, J.: Vybrané objekty v neeukleidovských metrikách. (2012). [Bakalářská práce, PedF UK.] http://trilian.ujep.cz/svoc/2013/k2b/Bruna.pdf
[2] Dreiling, K. M.: Delving deeper: Triangle construction in taxicab geometry. (2012). The Mathematics Teacher, 105(6), 474-478. https://doi.org/10.5951/mathteacher.105.6.0474 DOI 10.5951/mathteacher.105.6.0474
[3] Dvořáková, Ľ., Ponimatkin, G.: Kuželosečky v neeukleidovských prostorech. (2018). Rozhledy matematicko-fyzikální, 93(1), 1-14. https://dml.cz/bitstream/handle/10338.dmlcz/147159/Rozhledy_ 093-2018-1_1.pdf
[4] Kemp, A., Vidakovic, D.: Students’ understanding and development of the definition of circle in Taxicab and Euclidean geometries: an APOS perspective with schema interaction. (2023). Educational Studies in Mathematics, 112, 567-588. https://doi.org/10.1007/s10649-022-10180-2 DOI 10.1007/s10649-022-10180-2
[5] Skálová, Z.: Množiny bodů daných vlastností v neeukleidovských metrikách. (2022). [Diplomová práce, MFF UK.] https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/175572/120426476.pdf?sequence= 1&isAllowed=y
[6] Veselý, J.: Základy matematické analýzy. Druhý díl. (2009). Matfyzpress.
Partner of
EuDML logo