Previous |  Up |  Next

Úvod do teorie grup

Creator: Borůvka, Otakar
Language: Czech
Issued by: Nakladatelství Prometheus v Praze
Publisher: Královská česká společnost nauk
Place: Praha, 1944

MR0016099 | Zbl 0061.02103
MSC: 20.0X

Partner of
EuDML logo