Previous |  Up |  Next

Chapter

MSC: 01A55, 01A70
References:
[1] Pexider J. V.: Pana dvorního rady prof Eduarda Weyra Počet differenciálný. Vědecká úvaha kritická. Praha 1902. Nákladem vlastním, 28 stran.
[2] Pexider J. V.: Protiodpověď panu dvoř. radovi prof. Ed. Weyrovi na jeho „Odpověď " mé kritické úvaze o jeho „Počtu differenciálném". Praha 1902. Nákladem vlastním, 15 stran.
[3] Lerch M.: Počet differenciálný. Sepsal Eduard Weyr. ČPMF 32(1903), 52-56
[4] Rayman B.: Eduard Weyr. Živa 13(1903), 189-190
[5] Petr K.: O životě Eduarda Weyra. ČPMF 34(1905), 457-467
[6] Professor Eduard Weyr. Moravská Orlice 41(1903), č. 243 a č. 245 (23. a 25. října 1903)
[7] Masaryk T. G.: Nedostatky místností universitních a nedostatky naší vědecké a literární organisace vůbec. Naše Doba. Revue pro vědu, umění a život sociální (red. T. G. Masaryk) 11(1903/04), sv. 2 (20. 11. 1903), 81-84
[8] Rayman B.: Poslední pokus obrany. Živa 14(1904), 28
[9] [Dopis redakci podepsaný Žd.], Přehled, týdeník věnovaný veřejným otázkám (red. A. Žalud) 2(1903/04), č. 28 (21. 5. 1904), 444
[10] Petr K.: O Weyrově činnosti v math. analysi a algebře. ČPMF 34(1905), 468-489
[11] Mandlerová J.: K příchodu J. Sobotky na českou universitu v Praze r. 1904. Zprávy komise pro dějiny přír., lék. a těch. věd ČSAV 18(1964), 45-59
[12] Tannery J.: Introduction á la Théorie des fonctions ďune variable. Paris 1886, xii+401 stran; 2. ed. I. Paris 1904, ix+422 stran, II. Paris 1910, 480 stran.
[13] Gennochi A.: Calcolo differenziale e principii di calcolo integrale. pubblicato con aggiunte dal Dr. Giuseppe Peano, Rorna-Torino-Firenze 1884, xxxii+338 stran; německý překlad: Differentialrechnung und Grundzüge der Integralrechnung. Herausgegeben von Giuseppe Feano. Autorisierte deutsche Übersetzung von G. Bohlmann und A. Schepp. Mit einem Vorwort von A. Mayer. Leipzig 1899, vii+399 stran.
[14] Serret J.: Cours de calcul différentiel et integral. I. Calcul différentiel. Paris 1868, xiii+618 stran; II. Calcul integral, Paris 1868, xii+731 stran; 2. ed. Paris 1879-80, 6. ed. Paris 1911; německý překlad: Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung. Mit Genehmigung des Verfassers deutsch bearbeitet von Axel Hamack, Leipzig 1884-85, x+567, viii+380, vi+388 stran; 2. ed. (G. Bohlmann), Leipzig 1897, 8. ed. (G. Scheffers), Leipzig-Berlin 1924.
[15] Stolz O.: Grundzüge der Differential- und Integralrechnung. I. Reele Veränderliche und Functionen. B, G. Teubner, Leipzig 1893, 460 stran; II. Complexe Veränderliche und Functionen, B. G. Teuhner, Leipzig 1896, 338 stran.
[16] Pexider J. V.: Aequivalence mezi čísly a body. (Znázornění čísel délkami a naopak.). Praha 1904. Nákladem vlastním, 50 stran.
[17] Pexider J. V.: Znázornění čísel délkami a naopak. ČPMF 33(1904), 12-19, 124-140, 259-274, 515-527
[18] Petr K.: Eduard Weyr. Almanach ČAVU 14(1904), 143-156
[19] Frank L.: O životě profesora Matyáše Lercha. ČPM 78(1953), 119-137
Partner of
EuDML logo