Previous |  Up |  Next

Eduard Weyr (1852-1903)

Series No.: 2 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvář, Jindřich (editor)
Language: Czech, French
Issued by: Matematická vědecká sekce Jednoty českých matematiků a fyziků
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1995
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-024-1
MR1935795 | Zbl 1076.01508
MSC: 01-02, 01A55, 01A65, 01A70, 51-02

More info...

Table of Contents

3 Úvodní slovo. Bečvář, Jindřich
5 Obsah
7-34 Rodina Weyrů. Bečvář, Jindřich
35-66 Eduard Weyr. Bečvář, Jindřich
67-90 O geometrických pracích Eduarda Weyra. Nádeník, Zbyněk
91-120 Eduard Weyr, lineární algebra a teorie hyperkomplexních čísel. Bečvář, Jindřich
121-128 Weyrova teorie charakteristických čísel. Bečvář, Jindřich
129-142 Poznámky o Weyrových pracích z analýzy. Fuka, Jaroslav
143-162 Weyrův spor s Pexiderem. Bečvář, Jindřich; Zajíček, Luděk
163-164 Závěrečné slovo. Bečvář, Jindřich
167-180 Seznam publikací Eduarda Weyra. Bečvář, Jindřich
181-184 Publikované recenze a posudky Eduarda Weyra. Bečvář, Jindřich
185-190 Přehled pedagogické činnosti Eduarda Weyra. Bečvář, Jindřich
191-192 Eduard Weyr: Sur la théorie des matrices
193-195 Eduard Weyr: Répartition des matrices en espèces et formation de toutes les espèces
196-XXIV Dokumenty a fotografie
 
Partner of
EuDML logo