Previous |  Up |  Next

Chapter

MSC: 01A55, 01A70
References:
[1] Eduard Weyr. Živa 13(1903), 189-190, 284
[2] Professor Eduard Weyr. Moravská Orlice 41(1903), č. 243 a 245 (23. a 25. 10. 1903) - publikováno též pod názvem Za Eduardem Weyrem, Lidové noviny 11(1903), č. 246 a 247 (27. a 28. 10. 1903)
[3] B. K.: Prof. Dr. Eduard Weyr. Technický obzor 11(1903), č. 11, 243-244 (podobizna)
[4] Petr K.: Eduard Weyr. Almanach České Akademie, 14(1904), 143-156 (fotografie na str. 148)
[5] Petr K.: O životě Eduarda Weyra. CPMF 34(1905), 457-467 (fotografie Eduarda Weyra, jeho hrobu a medailonu na něm za str. 455 a 464; oznámení o úmrtí Ed. Weyra viz CPMF 33(1904), 1)
[7] Sobotka J.: O Weyrově činnosti v geometrii. ČPMF 34(1905), 490-509
[8] Petr K.: Chronologický seznam publikací Ed. Weyra. ČPMF 34(1905), 509- 516 Práce [5] - [8] vyšly pod celkovým názvem O životě a činnosti Eduarda Weyra a to též samostatně (JČM 1905, 60 stran).
Partner of
EuDML logo