Previous |  Up |  Next

Chapter

MSC: 01A55, 01A70
References:
[17] Slavnostní schůze na paměť stého výročí smrti Bernarda Bolzana a stého výročí narození Emila Weyra. ČPMF 75 (1950), D217-D219, viz též D221
[18] Folta J., Nový L.: Eduard Weyr a pražská matematika 2. poloviny 19. století. Acta Polytechnica VI, 1, 1969, 253-268
[19] Bečvář J.: Sto let od smrti Emila Weyra. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 39 (1994), 102-107 MR 1282246
[20] Velflík A. V.: Dějiny technického učení v Praze. Praha, díl I: 1906 a 1909; díl II: 1910 a 1925 (podobizna Emila Weyra na str. 197)
[21] Posejpal V.: Dějepis Jednoty Českých Mathematiků. Praha 1912 (fotografie za str. 32)
[22] Winter E.: B. Bolzano a jeho kruh. Brno 1935 (německy: Bernard Bolzano und sein Kreis, Leipzig 1933)
[23] Winter E.: Der Böhmische Vormärz in Briefen B. Bolzanos an F. Přihonský. Berlin 1956 Zbl 0071.24407
[24] Weyr F.: Pamětí. Díl I, Za Rakouska (1879-1918). Archív MU Brno, fond B63 František Weyr
[25] Programm der k. k. deutschen Ober-Realschule in Prag 1(1857) - 29(1890).
[26] Katalog der Lehrer-Bibliothek der 1. deutschen Staats-Realschule in Prag (Beilage zur 36. Programm ...). Prag 1897
[27] Ríegrův slovník naučný, díl XI. Praha 1874 (str. 265-266, heslo „Vejr")
[28] Ottův slovník naučný, díl XXVII. Praha 1908 (o Františku Weyrovi na str. 204, o Emilovi na str. 204-207, o Bedřichovi na str. 208 (též díl XXVIII, str. 1130), o sochaři R. Weyrovi na str. 204)
[29] Masarykův slovník naučný, díl VII. Praha 1933 ( o Emilu Weyrovi na str. 840-841, o právníku F. Weyrovi, architektu F. Weyrovi a sochaři R. Weyrovi na str. 841)
[30] Biographisches Lexikon des Kaiserthum Oesterreich (Constant von Wurzbach). Bd. 55, Wien 1887 (o Emilu Weyrovi na str. 203-205, o sochaři R. Weyrovi str. 206-207)
[31] J. C. Poggendorff's biographisch-literarisches Handworterbuch zur Geschichte der exakten Wissenschaften. díl III (1858-1883), díl IV (1883-1904), Leipzig 1898, 1904 (o Emilu Weyrovi na str. 1434-1435, 1623)
Partner of
EuDML logo