Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Rodina Weyrů (Czech)
Chapter title: The Weyrs family (English)
Author: Bečvář, Jindřich
Language: Czech
Monograph: Eduard Weyr (1852-1903)
ISBN: 80-7196-024-1
Year: 1995
Publisher: Prometheus
Place: Praha
Pages: 7-34
.
Category: math
.
MSC: 01A55
MSC: 01A70
.
Date available: 2010-02-01T14:55:55Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/400551
.
Reference: [17] : Slavnostní schůze na paměť stého výročí smrti Bernarda Bolzana a stého výročí narození Emila Weyra.ČPMF 75 (1950), D217-D219, viz též D221
Reference: [18] Folta J., Nový L.: Eduard Weyr a pražská matematika 2. poloviny 19. století.Acta Polytechnica VI, 1, 1969, 253-268
Reference: [19] Bečvář J.: Sto let od smrti Emila Weyra.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 39 (1994), 102-107 MR 1282246
Reference: [20] Velflík A. V.: Dějiny technického učení v Praze.Praha, díl I: 1906 a 1909; díl II: 1910 a 1925 (podobizna Emila Weyra na str. 197)
Reference: [21] Posejpal V.: Dějepis Jednoty Českých Mathematiků.Praha 1912 (fotografie za str. 32)
Reference: [22] Winter E.: B. Bolzano a jeho kruh.Brno 1935 (německy: Bernard Bolzano und sein Kreis, Leipzig 1933)
Reference: [23] Winter E.: Der Böhmische Vormärz in Briefen B. Bolzanos an F. Přihonský.Berlin 1956 Zbl 0071.24407
Reference: [24] Weyr F.: Pamětí. Díl I, Za Rakouska (1879-1918).Archív MU Brno, fond B63 František Weyr
Reference: [25] : Programm der k. k. deutschen Ober-Realschule in Prag 1(1857) - 29(1890).
Reference: [26] : Katalog der Lehrer-Bibliothek der 1. deutschen Staats-Realschule in Prag (Beilage zur 36. Programm ...).Prag 1897
Reference: [27] : Ríegrův slovník naučný, díl XI.Praha 1874 (str. 265-266, heslo „Vejr")
Reference: [28] : Ottův slovník naučný, díl XXVII.Praha 1908 (o Františku Weyrovi na str. 204, o Emilovi na str. 204-207, o Bedřichovi na str. 208 (též díl XXVIII, str. 1130), o sochaři R. Weyrovi na str. 204)
Reference: [29] : Masarykův slovník naučný, díl VII.Praha 1933 ( o Emilu Weyrovi na str. 840-841, o právníku F. Weyrovi, architektu F. Weyrovi a sochaři R. Weyrovi na str. 841)
Reference: [30] : Biographisches Lexikon des Kaiserthum Oesterreich (Constant von Wurzbach).Bd. 55, Wien 1887 (o Emilu Weyrovi na str. 203-205, o sochaři R. Weyrovi str. 206-207)
Reference: [31] : J. C. Poggendorff's biographisch-literarisches Handworterbuch zur Geschichte der exakten Wissenschaften.díl III (1858-1883), díl IV (1883-1904), Leipzig 1898, 1904 (o Emilu Weyrovi na str. 1434-1435, 1623)
.

Files

Files Size Format View
DejinyMat_02-1995-1_3.pdf 5.187Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo