Previous |  Up |  Next

Chapter

References:
[1] J. Guth, Jarkovský: Babí léto. Causerie z cest a z minulosti. Praha 1914
[2] J. Guth, Jarkovský: Hry olympické za starověku a za dob nejnovějších. Praha 1896
[3] J. Guth, Jarkovský: Kanadské epištoly. Turistovy úvahy a dojmy. Praha 1895
[4] J. Guth, Jarkovský: Mladému republikánu. Několik drobných úvah. Praha 1921
[5] J. Guth, Jarkovský: Moje prázdniny v Americe. Feuilletony a causerie z výstavní cesty. Praha 1905
[6] J. Guth, Jarkovský: Paměti I-III. Praha 1929
[7] J. Guth, Jarkovský: Pravidla slušnosti pro mládež. Praha 1914, 1922
[8] J. Guth, Jarkovský: Společenské klasobraní. Praha 1925, 1929
[9] J. Guth, Jarkovský: Společenský katechismus. Praha 1914 (6. vyd, 1932, nejnovější vydání: CS, Praha 1992)
[10] J. Guth, Jarkovský: Z pamětí klatovských starých i nových. Klatovy 1912
[11] R. Descartes: Rozprava o metodě. Praha 1882 (přeložil J. Guth - Jarkovský)
[12] Materiály z pozůstalosti dr. Gutha - Jarkovského. Archív Českého olympijského výboru
Partner of
EuDML logo