Previous |  Up |  Next

Historie matematiky. I

Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 19.8.-22.8.1993, Sborník

Series No.: 1 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvář, J. (editor); Fuchs, E. (editor)
Language: Czech
Issued by: Komise pro vzdělávání učitelů JČMF
Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků
Place: Brno, 1993
MR1890465 | Zbl 0989.00027
MSC: 00B25, 01-06

More info...

Table of Contents

(3) Předmluva. Bečvář, Jindřich; Fuchs, Eduard
4-19 Přehled vývoje matematiky. Fuchs, Eduard
20-107 Hrdinský věk řecké matematiky. Bečvář, Jindřich
108-125 Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu. Fuchs, Eduard
126-139 Archimédova statika v geometrii. Šimša, Jaromír
140-161 Co ještě nevíme o prvočíslech. Fuchs, Eduard
162-169 Eukleidův důkaz nekonečnosti množiny všech prvočísel. Šimša, Jaromír
170-171 Věda a umění. Šarounová, Alena
172-189 Geometrie gotické architektury. Šarounová, Alena
190-219 Geometrie a malířství. Šarounová, Alena
220-225 Dr. Jiří Guth-Jarkovský, středoškolský profesor matematiky a fyziky. Morkes, František
226-230 Z pamětí Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského. Bečvář, J.
231-233 Dějiny archivu Univerzity Karlovy. Štemberková, Marie
235 1. seminář "Historie matematiky", Jevíčko 1993 [program]
236-237 Seznam účastníků 1. semináře
238-239 Historie matematiky pro vyučující na středních školách [zpráva]. Bečvář, Jindřich
241 Obsah
 
Partner of
EuDML logo