Previous |  Up |  Next

Chapter

References:
[1] Geometrie v technice a umění. SNTL, Praha 1985, jubilejní výtisk na počest F. Kadeřávka
[2] J. Folta: Vidění a zobrazování. Praha 1989
[3] E. H. Gombrich: Příběh umění. Odeon, Praha 1989
[4] F. Jílek: Muž z Vinci. ČS, Praha 1982
[5] F. Kadeřávek: Úvod do dějin rýsování a zobrazovacích nauk. ČSAV, Praha 1954
[6] F. Kadeřávek: Geometrie a umění v dobách minulých. J. Stene, Praha 1935 (přetisk: Půdorys, Praha 1994)
[7] F. Kadeřávek: Perspektiva. Příručka pro architekty, malíře a přátele umění. J. Stene, Praha 1922
[8] A. Martindale: Člověk a renesance. Artia, Praha 1973 (edice Umění světa)
[9] M. J. Sergejenková: Pompeje. Mladá fronta, Praha 1974
[10] D. Strong: Antické umění. Atria, Praha 1970 (edice Umění světa)
[A] L. B. Alberti: Della pittura libri tre. Florencie 1436 (přetisk: dr. Janitschek, Vídeň 1877, Praha 1958)
[C] Cennino Cennini: Kniha o umění středověku. přeložil F. Topinka, nakl. Zikeš, Praha 1946
[D] A. Dürer: Underweysung der messung mit dem zirckel vň richt scheyt. Norimberk 1525, 1528
[L] Leonardo da Vinci: Trattato della pitura. Florencie 1792 (česky: Úvahy o malířství, Praha 1941)
[M] É. Mireaux: Život v Homérské době. Odeon, Praha 1980
[U] Ubaldo del Monte: Šest knih o perspektivě.
[V] G. Vasari: Delle vité de piú Eccellenti Pittori. Scultori et Architetti, Bologna 1550
[W] Viator (Jean Pélerin): De artificiali Perspectiva. Paříž 1505 (faksimile 2. vydání z roku 1509, Paříž 1861)
Partner of
EuDML logo