Previous |  Up |  Next

Chapter

References:
[E] Eukleides: Základy. přeložil František Servít, Jednota českých matematiků, Praha, 1907, Kniha devátá, oddíl 20, str. 149-150.
[Ra] Rademacher G.: Ob odnom svojstve čisla 30. Kvant č. 3 (1992), str. 6-11.
[Ry] Rychlík K.: Úvod do elementární číselné theorie. Přírodovědecké nakladatelství (JČMF), Praha, 1950.
[S] Sierpii W.: 250 zadač po elementarnoj teorii čisel. Prosvěščenije, Moskva, 1968.
[U] Ufnarovskij V.: Progulka do teorémy Čebyševa. Kvant č. 6 (1992), str. 8-13.
Partner of
EuDML logo