Previous |  Up |  Next

Chapter

References:
[1] Davis P.J., Hersh R.: The Mathematical Experience. Birkhauser, Boston 1981.
[2] Dickson L.E.: A History of ihe Theory of Numbers. 3vols., Chelsea Publ. Co., New York 1952.
[3] Eukleidés: Základy. Jednota českých matematiků a fyziků, Praha 1907.
[4] Fuchs E. a kolektiv: Světonázorové problémy matematiky IV. SPN, Praha 1987.
[5] Guy R.K.: Unsolved Problems in Number Theory. Springer Verlag, New York 1981. MR 0656313 | Zbl 0474.10001
[6] Hellemans A., Bunch B.: The Timetables of Science. Simon and Schuster. New York 1988. MR 1129888
[7] Kopanev O.: Z historie velkých prvočísel. Matematika a fyzika ve škole 16, (1985/86), 289-297.
[8] Slovník antické kultury. Svoboda, Praha 1974.
[9] Wells D.: Curious and Interesting Numbers. Penguin Books, London 1987.
Partner of
EuDML logo