Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Co ještě nevíme o prvočíslech (Czech)
Chapter title: What we still do not know about prime numbers (English)
Author: Fuchs, Eduard
Language: Czech
Monograph: Historie matematiky. I. Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 19.8.-22.8.1993, Sborník
Year: 1993
Publisher: Jednota českých matematiků a fyziků
Place: Brno
Pages: 140-161
.
Category: math
.
MSC: 01A99
MSC: 11-03
idMR: MR1890470
.
Date available: 2010-02-01T14:52:01Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/400592
.
Reference: [1] Davis P.J., Hersh R.: The Mathematical Experience.Birkhauser, Boston 1981.
Reference: [2] Dickson L.E.: A History of ihe Theory of Numbers.3vols., Chelsea Publ. Co., New York 1952.
Reference: [3] Eukleidés: Základy.Jednota českých matematiků a fyziků, Praha 1907.
Reference: [4] Fuchs E. a kolektiv: Světonázorové problémy matematiky IV.SPN, Praha 1987.
Reference: [5] Guy R.K.: Unsolved Problems in Number Theory.Springer Verlag, New York 1981. Zbl 0474.10001, MR 0656313
Reference: [6] Hellemans A., Bunch B.: The Timetables of Science.Simon and Schuster. New York 1988. MR 1129888
Reference: [7] Kopanev O.: Z historie velkých prvočísel.Matematika a fyzika ve škole 16, (1985/86), 289-297.
Reference: [8] : Slovník antické kultury.Svoboda, Praha 1974.
Reference: [9] Wells D.: Curious and Interesting Numbers.Penguin Books, London 1987.
.

Files

Files Size Format View
DejinyMat_01-1994-1_6.pdf 4.942Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo