Previous |  Up |  Next

Zlatý řez nejen v matematice

Series No.: 39 (Dějiny matematiky)
Creator: Chmelíková, Vlasta
Language: Czech
Issued by: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2009
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-078-4

MSC: 00A99, 01A05

More info...

Partner of
EuDML logo