Previous |  Up |  Next

České kořeny bulharské matematiky

Series No.: 40 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvářová, Martina
Language: Czech
Issued by: Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2009
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-079-1

MSC: 01A55, 01A60

More info...

Partner of
EuDML logo