Previous |  Up |  Next

Matematika v proměnách věků. V

Series No.: 33 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvářová, Martina (editor); Bečvář, Jindřich (editor)
Language: Czech
Issued by: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2007
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-017-3

MSC: 01-06, 97-03

More info...

Table of Contents

Partner of
EuDML logo