Previous |  Up |  Next

Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918

Series No.: 42 (Dějiny matematiky)
Creator: Mikulčák, Jiří
Language: Czech
Issued by: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2010
Printer: Reprostředisko UK MFF
ISBN: 978-80-7378-112-5

MSC: 01A55, 01A60, 01A85, 97-03

More info...

Partner of
EuDML logo