Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Matematika na pražské univerzitě (Czech)
Chapter title: Mathematics at the Prague University (English)
Author: Mikulčák, Jiří
Language: Czech
Monograph: Nástin dějin vyučování v matematice (a také školy) v českých zemích do roku 1918
ISBN: 978-80-7378-112-5
Year: 2010
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha
Pages: 25-32
.
Category: math
.
.
Date available: 2010-11-28T20:49:29Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/400978
.

Files

Files Size Format View
DejinyMat_42-2010-1_7.pdf 1.336Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo