Previous |  Up |  Next

Historie matematiky. II

Seminář pro vyučující na středních školách, Jevíčko, 21. 8. – 24. 8. 1995, Sborník

Series No.: 7 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvář, Jindřich (editor); Fuchs, Eduard (editor)
Language: Czech
Issued by: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky JČMF
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1997
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-046-2
MR1892617 | Zbl 0989.00024
MSC: 00B25, 01-06

More info...

Table of Contents

[1]-[2] [Titulní stránky]
3-4 Úvodní slovo
5 Obsah
6-28 Hrdinský věk řecké matematiky II. Bečvář, Jindřich
29-68 Poznámky k formování teorie pravděpodobnosti v XVII. a XVIII. století. Mačák, Karel
69-108 Jan Marek Marci v dějinách fyziky. Štoll, Ivan
109-116 Zamyšlení nad uměním, krásou a harmonií. Šarounová, Alena
117-129 Kompozice výtvarného díla. Šarounová, Alena
129-156 Kánony krásy. Šarounová, Alena
157-160 Fyzika a výtvarné umění. Langer, Jiří
161-168 Velká Fermatova věta. Lepka, Karel
169-180 Problém čtyř barev. Šišma, Pavel
181-190 Matematika v komerční televizi. Šimša, Jaromír
191 100 let gymnázia Jevíčko
192-194 Seznam účastníků 2. semináře
195 Oznámení o 3. semináři
[196]-[201] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo