Previous |  Up |  Next

Teorie grafů, 1736–1963

Series No.: 8 (Dějiny matematiky)
Creator: Šišma, Pavel
Language: Czech
Issued by: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1997
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-065-9
MR1880153 | Zbl 1076.01017
MSC: 01A50, 01A55, 01A60, 05-03, 05C05, 05C15, 05C20, 05C38, 05C70, 05Cxx

More info...

Partner of
EuDML logo