Previous |  Up |  Next

Chapter

Chapter title: Lineárna diferenciálna rovnica 2. rádu (Slovak)
Author: Borůvka, Otakar
Language: Slovak
Monograph: Diferenciálne rovnice. [Vysokoškolské učebné texty. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta]
Year: 1961
Publisher: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Place: Bratislava
Pages: 179-203
.
Category: math
.
.
Date available: 2011-06-24T10:34:44Z
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/401402
.

Files

Files Size Format View
SingleBooks_08-1961-1_17.pdf 1.198Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo