Previous |  Up |  Next

Matematika v 16. a 17. století

Seminář Historie matematiky III, Jevíčko, 18.8.–21.8.1997

Series No.: 12 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvář, Jindřich (editor); Fuchs, Eduard (editor)
Language: Czech
Issued by: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky JČMF
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1999
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-150-7
MR1907337 | Zbl 0989.00026
MSC: 00B25, 01-06

More info...

Table of Contents

[1a]-[2] [Titulní stránky]
3 Obsah
[5]-10 Svět v 16. a 17. století. Fuchs, Eduard
11-42 Přehled světových událostí v 16. a 17. století. Fuchs, Eduard
43-53 Evropští panovníci v 16. a 17. století. Fuchs, Eduard
54-74 Osobnosti českých dějin 16. a 17. století. Fuchs, Eduard
[75]-83 Významní umělci 16. a 17. století. Fuchs, Eduard
84-107 Významní matematikové 16. a 17. století. Fuchs, Eduard
108-160 Geometrie v 16. a 17. století. Nádeník, Zbyněk
161-235 Algebra v 16. a 17. století. Bečvář, Jindřich
236-257 Poznámky k formování kombinatoriky v 16. a 17. století. Mačák, Karel
258-282 Vývoj představ o reálných číslech. Šimša, Jaromír
283-295 O konstrukci kyvadlových hodin. Schwabik, Štefan
296-302 Zamyšlení nad tokem času. Šarounová, Alena
303-310 Měření dne. Šarounová, Alena
311-319 Historie našeho kalendáře. Šarounová, Alena
320-321 Ozvěny římského kalendáře. Šarounová, Alena
[322]-[324] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo