Previous |  Up |  Next

Matematika v proměnách věků. I

Sborník

Series No.: 11 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvář, Jindřich (editor); Fuchs, Eduard (editor)
Language: Czech
Issued by: Matematická vědecká sekce JČMF
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 1998
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-107-8
MR1907324 | Zbl 0989.00022
MSC: 00B25, 01-06

More info...

Partner of
EuDML logo