Previous |  Up |  Next

Matematika v proměnách věků. III

Series No.: 24 (Dějiny matematiky)
Contributor: Bečvář, Jindřich (editor); Fuchs, Eduard (editor)
Language: Czech
Publisher: Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Place: Praha, 2004
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7285-040-7
MR2126643 | Zbl 1063.01002
MSC: 00B15, 01-06

More info...

Table of Contents

[1a]-[2] [Titulní stránky]
3 Úvodní slovo
5 Obsah
[6]-31 Huygensovo vylepšení Archimédovy metody. Šimša, Jaromír
32-44 Cayleyho-Kleinove metriky. Čižmár, Ján
45-55 K metódam riešenia Apolloniovej úlohy. Sklenáriková, Zita
56-68 Eliminace kvantifikátorů v elementární teorii reálně uzavřených těles: pozoruhodná historie, aktuální současnost. Hora, Jaroslav
69-98 Historické počátky teorie her. Hykšová, Magdalena
99-116 Topologický seminář Eduarda Čecha v Brně. Lukášová, Andrea
117-131 Počátky systémů CAD/CAGD. Nevrlá, Karolína
132-155 Filosofické interpretace pravděpodobnosti. Saxl, Ivan
156-205 Origin of product integration. Slavík, Antonín
[206]-234 Augustin Pánek (1843-1908). Bečvářová, Martina
235-241 Cena jednoho příkladu. Veselý, Jiří
242-253 Letní školy z historie matematiky. Bečvářová, Martina
[254]-[258] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo