Previous |  Up |  Next

Matematika ve starověku. Egypt a Mezopotámie

Series No.: 23 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvář, Jindřich; Bečvářová, Martina; Vymazalová, Hana
Language: Czech
Issued by: Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 2003
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-255-4
MR2109719 | Zbl 1208.01002
MSC: 01-02, 01A16

More info...

Table of Contents

[1]-[2] [Titulní stránky]
3 Úvodní slovo
5-6 Obsah
7-8 Egypt
9-31 Starověký Egypt. Bečvář, Jindřich
32-148 Matematika ve starém Egyptě. Bečvář, Jindřich
149-166 Ukázky z egyptských matematických textů. Vymazalová, Hana
167-177 Ukázky z egyptských literárních textů. Bečvář, Jindřich
179-180 Mezopotámie
181-199 Starověká Mezopotámie. Bečvářová, Martina
200-371 Matematika ve staré Mezopotámii
[372]-[373] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo