Previous |  Up |  Next

Matematika ve středověké Evropě

Series No.: 19 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvář, Jindřich (editor)
Language: Czech
Issued by: Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 2001
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-232-5
MR1898966 | Zbl 1077.01006
MSC: 00B25, 01-06, 01A30, 01A35

More info...

Table of Contents

[1]-[2] [Titulní stránky]
3-[4] Úvodní slovo
5 Obsah
6-64 Středověk. Bečvář, Jindřich
65-101 Sedm svobodných umění. Bečvář, Jindřich
102-119 Komentář ke čtyřem obrázkům z Boethiovy „Aritmetiky‟. Mačák, Karel
120-139 Středověké školy. Bečvářová, Martina
140-149 Středověké knihovny. Bečvářová, Martina
150-183 Arabská matematika. Šišma, Pavel
184-229 Gerbert z Aurillacu - Silvestr II. Bečvářová, Martina
230-263 Středověké početní algoritmy. Bečvářová, Martina
264-339 Leonardo Pisánský - Fibonacci. Bečvář, Jindřich
340-375 Středověké univerzity. Bečvářová, Martina
376-400 Fyzika a astronomie ve středověku. Štoll, Ivan
401-430 Gotická architektura a geometrie
431-445 Kružby gotických oken
[446]-[447] [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo