Previous |  Up |  Next

Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady

Series No.: 20 (Dějiny matematiky)
Creator: Bečvářová, Martina
Language: Czech
Issued by: Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 2002
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-233-3
MR1929927 | Zbl 1024.01030
MSC: 01A20, 01A90

More info...

Partner of
EuDML logo