Previous |  Up |  Next

Matematika na německé technice v Brně

Series No.: 21 (Dějiny matematiky)
Creator: Šišma, Pavel
Language: Czech
Issued by: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 2002
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-256-2

MSC: 01-02, 01A73

More info...

Partner of
EuDML logo