Previous |  Up |  Next

Karel Rychlík (1885–1968)

Series No.: 22 (Dějiny matematiky)
Creator: Hykšová, Magdalena
Language: Czech
Issued by: Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 2003
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-259-7
MR2110226 | Zbl 1160.01323
MSC: 01A60, 01A70

More info...

Partner of
EuDML logo