Previous |  Up |  Next

Vladimír Kořínek (1899–1981)

Series No.: 27 (Dějiny matematiky)
Creator: Kohoutová, Zdeňka; Bečvář, Jindřich
Language: Czech
Issued by: Katedra didaktiky matematiky MFF UK
Publisher: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Place: Praha, 2005
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7285-050-4

MSC: 01A55, 01A70, 15-03

More info...

Partner of
EuDML logo