Previous |  Up |  Next

Historie Fermatových kvocientů (Fermat – Lerch)

Series No.: 14 (Dějiny matematiky)
Creator: Lepka, Karel
Language: Czech
Issued by: Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 2000
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-190-6
MR1884148 | Zbl 1064.11001
MSC: 01A05, 11-03

More info...

Partner of
EuDML logo