Previous |  Up |  Next

Tři středověké sbírky matematických úloh

Alkuin, Métrodóros, Abú Kámil

Series No.: 15 (Dějiny matematiky)
Creator: Mačák, Karel
Language: Czech
Issued by: Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Publisher: Prometheus
Place: Praha, 2001
Printer: GRAFEX Blansko
ISBN: 80-7196-215-5
MR1883471 | Zbl 1077.01007
MSC: 01A30, 01A35

More info...

Partner of
EuDML logo