Previous |  Up |  Next

Moji učitelé geometrie

Series No.: 48 (Dějiny matematiky)
Creator: Nádeník, Zbyněk; Bečvář, Jindřich
Language: Czech
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2011
Printer: Matfyzpress
ISBN: 978-80-7378-159-0

MSC: 01A60, 01A70

More info...

Partner of
EuDML logo