Previous |  Up |  Next

Wilhelm Matzka (1798–1891)

Series No.: 49 (Dějiny matematiky)
Creator: Chocholová, Michaela; Štoll, Ivan
Language: Czech
Publisher: Matfyzpress
Place: Praha, 2011
Printer: Matfyzpress
ISBN: 978-80-7378-188-0
Zbl 1250.01002
MSC: 01-02, 01A55, 01A70, 51-03

More info...

Table of Contents

[1]-[2] [Titulní stránky]
3-6 Úvodní slovo. Chocholová, Michaela
7-[8] Obsah
9-[10] Stručný běh života Wilhelma Matzky. Chocholová, Michaela
11-[41] Wilhelm Matzka. Chocholová, Michaela
42-57 Učebnice – Vorlesungen über die Mathematik. Chocholová, Michaela
58-75 Geometrie. Chocholová, Michaela
76-85 Logaritmy. Chocholová, Michaela
86-97 Komplexní čísla. Chocholová, Michaela
98-[107] Determinanty. Chocholová, Michaela
108-[121] Ostatní matematické práce. Chocholová, Michaela
122-139 Aplikace matematiky. Chocholová, Michaela
140-142 Fyzika I. Chocholová, Michaela
143-[154] Fyzika II (Odborná analýza Matzkova fyzikálního díla). Štoll, Ivan
155-156 Ostatní práce. Chocholová, Michaela
157-158 Závěrečné zamyšlení. Chocholová, Michaela
[159]-182 Faktografické přílohy
[183]-[216] Obrazová příloha. Chocholová, Michaela
217-[224] English Summary. Chocholová, Michaela
225-232 Zusammenfassung. Chocholová, Michaela
233-[240] Literatura. Chocholová, Michaela
241-242 Seznam archivních pramenů. Chocholová, Michaela
243-247 [Závěrečné stránky]
 
Partner of
EuDML logo