Previous |  Up |  Next

Chapter

Summary:
1. Limes superior a limes inferior posloupnosti. 2. Podmímka Bolzanova-Cauchyova pro posloupnosti. 3. Podmímka Bolzanova-Cauchyova pro funkce. 4. Jedna věta o derivaci. 5. Zobecnění věty 52 na komplexní proměnnou.
Partner of
EuDML logo