Previous |  Up |  Next

Matematická analýza pro 3. semestr

Creator: Jarník, Vojtěch
Language: Czech
Issued by: Univerzita Karlova v Praze
Publisher: Státní pedagogické nakladatelství
Place: Praha, 1978
Printer: Středočeské tiskárny, n.p.

MSC: 26-01

More info...

Partner of
EuDML logo