Previous |  Up |  Next

Diferenciální rovnice v reálném oboru

Creator: Jarník, Vojtěch
Contributor: Petrův, Vladimír (editor)
Language: Czech
Issued by: Státní pedagogické nakladatelství, n.p.
Publisher: Univerzita Karlova v Praze
Place: Praha, 1963
Printer: Knihtisk, n. p., závod 6, Praha 1

MSC: 34-01

More info...

Partner of
EuDML logo