Previous |  Up |  Next

Elementární funkce

Series No.: 13 (Kruh)
Creator: Čech, Eduard
Language: Czech
Issued by: Jednota českých matematiků a fysiků v Praze
Publisher: Jednota českých matematiků a fysiků v Praze
Place: Praha, 1944
Printer: Prometheus

MSC: 00A06, 26-01, 26A09

Book: pdficon PDF (8.92 MB)

Table of Contents

Partner of
EuDML logo